Wed. Nov 29th, 2023

עדנה קרנבל

—– הפעילות שלנו —–

פרסומים שהציבור אינו מודע להם

המטרות שלנו: מודעות לשואה המתחוללת בישראל לתושבי ישראל והעולם, הצרת צעדיהם של נציגי מדינת ישראל המחוליים שואה שלא יוכלו לצאת מישראל מחשש שיעצרו בשל הפשעים עליהם הם אחראים ו/או מפקדים, הוצאת הפמיניזים הרדיקאלי ותורת המגדר והגזע אל מחוץ לחוק, העמדת שופטי ישראל ועוזריהם לדין בפני טריבונל חיצוני בגין ביצוע פשעים נגד האנושות. בתקווה שיורשעו בדין וישלמו את מחיר פשעיהם.

סקירה עיתונאית אמיתית ללא צנזורה

כיום אין תקשורת אמיתית – העיתונות כולה נגועה באג’נדה חולנית של ייצור חדשות מוזמנות מראש. כל פיסת חדשות שמתפרסמת נבדקת ומאושרת אך ורק להתאים למציאות רצויה ו”אמת” שתשרת יחידים, קבוצות השפעה ובעלי אינטרסים. 

גם ראיות על פשעים שזועקים לשמיים כמו שנים התעללות, נישול רכוש, אונס, חטיפת קטינים מהוריהם, רצח מוחבאים, עוול בלתי נסבל של איפה ואיפה שוחד ושלמונים כבר פועלים ללא בושה ובאופן שיטתי כמעט בכל עיר, עיתונאים .ועיתונים ולא מדווחים ובכוונה רק בכדי “לחיות בשקט” “ולא להסתבך”. שומרי החוק שלא נמנעים לתקן את העוול הם הפושעים האמיתיים. עדנה קרנבל חושפת אותם כאן בפרצופיהם המכוערים עם כל הראיות שהוסתרו מהציבור לידיעת שומרי החוק ולתפארת משפחתם ובתקווה לתיקון אמיתי.  

פעילות דיפלומטית בחו”ל ובאו”ם

הרחיקו אותכם מילדיכם? חילטו לכם את כל המשכורת? עיקלו לכם את כל חשבון הבנק? נאסר עליכם להחזיק בחשבון בנק? נאסר עליכם להחזיק כרטיס אשראי? נאסר עליכם לעזוב את ישראל? שללו לכם את רישיון הנהיגה?

אם מה מהרשימה בוצע נגדכם באישור של שופט ו/או ראש ההוצאה לפועל הרי כי מדינת ישראל פגעה לכם באחת מזכויות היסוד שלכם כבני אדם. שלחו לנו את התלונות שלכם במייל, ספרו לנו אילו פשעים מדינת ישראל מבצעת נגד ילדיכם או נגד מי מבני משפחתכם. אנו מתחיבים כי נעביר את התלונה בשמכם לגורמים המתאימים באו”ם ונרדוף את העברינים הללו כפי שצריך לרדוף כל מי שמבצע פשעים נגד האנושות.

הצטרפו אלינו למאבק צודק תמכו בנו בתרומה או פרסמו את הלינק של האתר בחשבון הפייסבוק שלכם.

תגובות אחרונות

Translate »