Wed. Nov 29th, 2023

קבלו עוד מקרה של תלונת שווא על רקע מיני – והפעם בצה”ל ע”י חיילת נגד המפקד שלה.  חיילת המכונה “רב”ט מ”מ” התלוננה על המפקד שלה ששלף זין ואונן בפניה, “הגיע לפורקן” (כלומר השפריץ עליה), שניסה להכניס לה יד למכנס (כלומר ניסה למשש לה את הכוס), שאמר  אמירות מיניות, שניסה לנשק אותה בפה וללטף אותה בראש, וששם לה יד על הפה.

בקיצור כל הנקבים שלה היו פעילים בתלונת השווא, למעט הישבן שלה.

המשטרה הצבאית לקחה ברצינות את התלונה.  המפקד הושעה עד לבירור, אבל בחקירות של המתלוננת רב”ט מ”מ היא בסוף התקפלה והודתה שזה היה המצאה ושהכל שקר.

במשפט היא טענה שהיא מסכנה כי היא בת להורים גרושים, למרות שסיימה בגרות בהצטיינות, ושהרקע שלה “קשה” ושהיא מתנצלת.  בית הדין בראשות סיגל טורג’מן חזן חמלה עליה וגזרה עליה 90 ימי עבודות שירות ו 2,000 ש”ח פיצוי למפקד. החיילת השקרנית יוצגה ע”י עו”ד דנה נוף.

דנה נוף מתמחה בייצוג מתלוננות שווא ונשים שמעלילות על גברים מעשים מגונים

רק כששואלים במשטרה שאלות קשות מתלוננות על אונס – אפשר להוציא את האמת

קודם כל נעיר שהמתלוננת שווא הזו התקפלה בגלל שבמשטרה הצבאית שאלו אותה שאלות קשות.  מי ששואלים אותה במשטרה שאלות קשות, מתקשה להסתיר את האמת (שהכל המצאה) והשקר צף.

להבדיל, במשטרה הישראלית הרגילה אף פעם לא שואלים את מתלוננות השווא שאלות קשות.  פשוט רושמים את דברי השקר כמו שהם ועל זה מבססים העמדה לדין.  אף פעם לא שואלים את המתלוננות האלה על הסיבות, על הדרכים, על השיטות, על האופן בו זה קרה, על העדים, על המניעים.  כלום ושום דבר.  ההנחיה במשטרה הרגילה היא לרשום את תלונות הנשים כמו שהן ולא לאתגר אותן בשאלות קשות – כדי שלא יהיו סתירות בעדויות ויהיה קל להרשיע.  לכן יש כל כך הרבה הרשעות של חפים מפשע בתיקים פליליים רגילים, כי המשטרה נמנעת בכוונה מלתפוס את השקרניות האלה בשקר.

דבר שני, מדוע אם בית הדין הגברת סיגל טורג’מן חזן סברה שמגיע לרב”טית הזו “מ”מ” פרס בדמות חיסיון צא”פ על שמה.  מדוע אין מזהירים את הציבור מפני נבלה ארסית זו?  הרי החיילת היא פצצה מתקתקת.  אם היא יוצאת כל כך בזול מהמקרה הזה, מדוע שלא תחזור בשנית לסורה ותעליל שוב פעם על עוד גבר?

להיות בת להורים גרושים זה נימוק לקולא????

דבר שלישי, קראנו את הנימוקים לקולא, שהיא בת להורים גרושים.  סו וואט?  זה נימוק לקולא?  זה מכפר על המעשה הנפשע שעשתה ועל הנזק שגרמה? עוד נימוק שהיה עליה “עומס נפשי ורגשי” – גם זה בדיחה.  אפשר להגיד את זה על כל אחד/אחת.

דבר רביעי, מה זה העונש הקל הזה?  אם-בית-הדין סיגל טורג’מן חזן בעצמה אומרת שטווח העונש בצבא לכזה מקרה הוא חצי שנה בכלא.  למה רב”ט מ”מ מקבלת עבודות שירות ל 3 חודשים בלבד?

דנה נוף מומחיות בייצוג חיילות שמפנטזות על מפקדים שיבעלו אותן
דנה נוף מומחיות בייצוג חיילות שמפנטזות על מפקדים שיבעלו אותן
דנה נוף עם גרוטאה פמיניסטית רעילה אורנה ברביבאי
דנה נוף עם גרוטאה פמיניסטית רעילה אורנה ברביבאי

בתמונה למטה מימין אחד השופטים שריחם על מעלילנית השווא, אלון סיסו.

אלון סיסו עם ורד סיסו - יושב כשופט בבית דין צבאי ומחרחם על מעלילניות שווא
אלון סיסו עם ורד סיסו – יושב כשופט בבית דין צבאי ומרחם על מעלילניות שווא
חאלד סועאד יושב כשופט בבית דין צבאי ומרחם על חיילות שרמוטות
חאלד סועאד יושב כשופט בבית דין צבאי ומרחם על חיילות שרמוטות

להלן גזר הדין של בית הדין הצבאי מחוז צפון:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »