Sat. Jun 3rd, 2023

כל מי שזקוק לפסיקה לציטוט בבקשות פסילת שופטת מוזמן לצטט את פסק הדין הזה.  מדובר בערעור של גיא זומר המפעיל את האתר המשובח התולעת נגד הנהלת בתי המשפט.  השופטת ביצעה גילוי נאות שהיא חברה של שרון סבג ספראי וברק לייזר מהבהלת בתי המשפט ושאלה את הצדדים אם הם מתנגדים.

גיא זומר התנגד והשופטת כתבה שמוטב כי היא תתפטר מהתיק.  לדעתנו היא פשוט ידעה שמקדמים אותה לבית משפט עליון כרשמת לענייני אגרות והארכות מועד.  לכן פשוט רצתה להיפטר מהתיק.

 

גיא זומר מפעיל אתר המנגיש לציבור מידע המצוי בנט המשפט אשר הציבור לא יכול להגיע אליו.  הוא כל הזמן חותר להגיע אל כמה שיותר מידע כדי להנגיש אותו לציבור.  השופטת בהחלטתה כותבת שהיא עבדה עם שרון סבג ספראי זו האחראית לתת מידע לציבור במסגרת חופש המידע על הנגשת ההחלטות בפתקית.

על פניו זהו בדוק נושא הערעור שבפניה ולכן לא ברור מדוע נתנה גילוי נאות ושאלה אם יש התנגדויות, כי זה מקרה מובהק בו היתה צריכה לפסול עצמה מייד, בלי שאלות ובלי משחקים של חתול ועכבר.

קרן אזואלי דימונאית מהפריפריה

השופטת קרן אזולאי מגיעה מהפריפריה, דימונה.  משנת 2014 עבדה בבית משפט השלום בירושלים.  עכשיו היא בכלל רשמת בבית משפט עליון.  נאחל לה בהצלחה שלא תהיה מכשפה רעה כמו הקודמת שלה בתפקיד שרית עבדיאן שהיתה זנזונת מרושעת לא קטנה שכולם התפללו שהבקשות לפטור מאגרה לא יגיעו לעבדיאן.

 

 

קרן אזולאי שופט שלום ירושלים פוסלת עצמה בגלל קשריה עם ברק לייזר

גיא זומר הביס את שרון סבן ספראי הממונה על טיוח חופש המידע בהנהלת בתי המשפט

ראו כאן פרוטוקול של עתירה לחופש המידע שהגיש גיא זומר נגד שרון סבן ספראי ואיך הוא הביס אותה.  שרון סבן ספראי מייבשת כל מי שמבקש מידע חצי שנה.  אחר כך מייצרת מסמכים פיקטיבים עם מידע חלקי או פיקטיבי ומוסרת.  לרוב היא ממציאה כל מיני תירוצים מדוע לציבור אין זכות לדעת.  מדובר בכלבה עם סיפיליס.  נקווה שאין לה תכניות לבקש מועמדות לשפיטה.

עתירת גיא זומר נגד שרון סבן ספראי המסתירה מידע על תיקים חסויים מהציבור

 

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »