Sat. Jun 3rd, 2023
גילה קריגספלד עוס פרזיטית נטולת כישורים עם שכל של חילזון

ממתי יש לעובדת סוציאלית לסדרי דין (גירושין) זכות להיפגש עם שופט המשפחה או דיין רבני ביחידות ללא הצדדים בהם היא מטפלת?

מסתבר שגם אם אין זכות, העו”סיות חושבות שזכותן לייצר לעצמן זכות, והנה מקרה בו עו”ס גילה קריגספלד לסדרי דין (הליכי גירושין) כותבת לדיינים שהיא מתכננת ועדת תכנון טיפול עם המומחית ענבל בראון קיבנסון, אבל לפני הוועדה “חשוב לי להיפגש עם כבודו“.

אם העו”ס מזמינה את ענבל בראון קיבנסון לוועדה זה אומר שיש פה אישה שמנכרת את האבא מילדיו. אבל מנין הזכות “להיפגש עם כבודו” בלי האמא ובלי האבא?

 

גילה קריגספלד עוס פרזיטית נטולת כישורים עם שכל של חילזון
גילה קריגספלד עוס פרזיטית נטולת כישורים עם שכל של חילזון

 

גילה קריגספלד עם 2 קולגות נחשות צפע פרזיטיות
גילה קריגספלד עם 2 קולגות נחשות צפע פרזיטיות

 

לעו”ס גילה קריגספלד יש פרופיל פייסבוק בו היא מעלה תכנים פמיניסטיים ומבליטה את ההזדהות שלה עם הטענה שכל הגברים אלימים, כל הנשים הם מסכנות, ודי לאלימות נגד נשים.

מכיוון שכך לא ברור מדוע היא מגדלת נציג של הפטריארכיה האלימה אצלה בבית שיגדל להיות גבר אלים שמרביץ לאשתו???

 

 

ראו:

עוס גילה קריגספלד מבקשת להיפגש עם דיינים במעמד צד אחד
עוס גילה קריגספלד מבקשת להיפגש עם דיינים במעמד צד אחד

 

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »