Fri. Mar 24th, 2023
שרית עבדיאן היתה עוזרת של דפנה ברק ארז פירושו של דבר נבלה פמינאצית

מזה זמן רב עוקבת עדנה קרנבל על ההחלטות של רשמת בית המשפט העליון שרית עבדיאן ונראה היה שזו רשמת מורעלת חונטה, רעה, מרשעת, קלאפטע זנותית, גועלית ופמינאצית.  במיוחד כאשר מדובר בערעורי משפחה והגבר מתלונן שריסקו אותו כלכלית, שהוא מעוקל ואין לו ממה לחיות, תמיד שרית עבדיאן כותבת שהגבר לא גילה את כל העובדות וש”רב הנסתר על הגלוי” וזורקת את הגבר והערעור שלו מבית משפט עליון.  למה היא כל כך פמינאצית?  מנין זדוניותה?????

התפלאנו מי היא שרית עבדיאן ומה מנענע אותה עד שלאחרונה הועברה לעיוננו החלטה בה עבדיאן קובעת ערעור שבו המשיבות הן מפעילות מעון לנשים מוכות ליולי 2022 – בעוד שנה!!! ואז בדקנו מי היא באינטרנט.

שרית עבדיאן היתה עוזרת של דפנה ברק ארז פירושו של דבר נבלה פמינאצית
שרית עבדיאן היתה עוזרת של דפנה ברק ארז פירושו של דבר נבלה פמינאצית

 

שרית עבדיאן מוחפצת מינית מאפשרת לנציג הפטריאכיה לגעת בכתף שלה
שרית עבדיאן מוחפצת מינית מאפשרת לנציג הפטריאכיה לגעת בכתף שלה

 

שרית עבדיאן עם רון גרליץ טוחנת נקניקים בניו יורק 2014
שרית עבדיאן עם רון גרליץ טוחנת נקניקים בניו יורק 2014

 

שרית עבדיאן רשמת מטורללת בבית משפט עליון פוגעת ומזיקה לאזרחים
שרית הזדונית עבדיאן רשמת מטורללת בבית משפט עליון פוגעת ומזיקה לאזרחים

את התשובה קיבלנו כאשר גילינו באינטרנט ששרית הזדונית עבדיאן היתה עוזרת משפטית של דפנה ברק ארז השופטת הכי פמינאצית בעליון.  עכשיו זה ברור.  כאשר אישה כמו שרית עבדיאן יונקת מפיטמותיה של זונת המגדר דפנה ברק ארז, הרי שרק רעל מגדרי וארס קליני של שנאת גברים היא יונקת.

 

שרית עבדיאן ינקה מפיטמותיה של דפנה ברק ארז

עדנה קרנבל ממליצה לשרית עבדיאן לעשות ניתוח אף ולעבור סדרת טיפולים בזרמי חשמל על מנת לשנות את הרכב הנוירונים במוח.  אולי זה יתן לה מבט מפוקח יותר על המציאות הישראלית, שלא מהפריזמה הצרה של פמינאציה ורק פמינאציה.

 

ראו החלטה הזדונית והמורעלת של שרית עבדיאן בערעיור 3549/21.  את ההחלטה היא נתנה בתאריך 25/10/2021 ואת הדיון היא קבעה לתאריך 18/7/2022:

עבדיאן קובעת דיון ליולי 2022 עא 3549-21 מתאריך 25-10-2021

 

 

שרית עבדיאן זנזונת מגדר פמיניסטית כמה גברים שחטה היום
שרית עבדיאן זנזונת מגדר פמיניסטית כמה גברים שחטה היום

By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »