Fri. Mar 24th, 2023

Month: December 2020

Male discriminations in Israel

Fund Petition for Israeli Fathers in USA fighting Israeli feminist Judges Men in Israel are being discriminated against by the Israeli judges of the family court and Supreme Court.  The…

מעונות לנשים מוכות 7: התובעת מור שקים מתן רימתה את ביהמ”ש שהאישה נכנסה למעון בגלל אלימות, והתגלה שנכנסה למעון “מסיבות כלכליות” שהעו”סיות לא יחטפו לה תינוקת.

התובעת המשטרתית בפתח תקוה, אחת בשם מור שקים מתן הגישה כתב אישום נגד גבר בשם אריאל עוזרי בטענה שבזמן שבת הזוג שלו היתה בהריון, הוא אמר לה שיבעט בה ויעשה…

וידויו של אבא גרוש: “איכות השפיטה בישראל שווה לתחת”. “שופטי העליון ושופטות המשפחה הם אויב העם יותר גרועים מחמאס ודומרני”

אני אבא גרוש. לפני 20 שנה התגרשתי, ומאז הותקפתי הוכיתי ונאנסתי בשל היותי זכר, על ידי מערכת המשפט הציונית בארץ ישראל וע”י כל שאר עובדי המדינה העומדים לרשותם של השופטים: …

מעונות לנשים מוכות 6: הפסד צורב לעו”ד לאה אליאב הדיחה אישה להיכנס למעון לנשים מוכות כדי לתבוע כתובה של 1 מיליון ש”ח. הדיינים לא האמינו לה

סיבות רבות קיימות להיכנס למעון לנשים מוכות בלי להיות אישה מוכה. אחת מהן היא כדי להצטייד בסיבות ועילות לקבל כתובה בבית הדין הרבני. הפעם לאה אליאב (קליין) Lea Eliav עורכת…

מעונות לנשים מוכות 5: גאולה דורין יערי נזכרה אחרי 17 שנה ששהתה במעון ודרשה ממשרד הבינוי דירה. הפסד צורב לעו”ד גיא בית און אצל ורדה מרוז

שהיה במעון לנשים מוכות זה קלף מנצח. נגד הגברים זה נשק יום הדין כי רוב הנשים במעונות לנשים מוכות הן בכלל לא מוכות. אבל אצל שופטים זהו קלף מנצח שניתן…

מעונות לנשים מוכות 4: אתיופית נכנסה למעון יום לפני שנגמרה לה אשרת השהיה כדי שלא יגרשו אותה לאתיופיה. מינץ זרק אותה

לפנינו פסק דין של השופט דוד מינץ, היום בעליון אבל אז היה במחוזי ירושלים. שופט דוס ומאוד דוחה. אתיופית אחת אזיב יביין הגיעה אליו בעתירה נגד משרד הפנים ודרשה לבטל…

Translate »