Wed. Nov 29th, 2023

Tag: אב גרוש הצליח לפסול את העו”ד אפוטרופוס בן ציון ראם

אבא גרוש הצליח לפסול בערעור אפוטרופוס בן ציון ראם שמינתה השופטת הילה גורביץ’. סארי ג’יוסי: אין צורך באפוטרופוס לקטינה בת 15

לפנינו תביעה של אבא למשמורת על 2 ילדים שבפני השופטת הילה גורביץ עובדיה מחיפה.  לשכת הרווחה של חיפה מטעמים פמיניסטים החליטה להתערב ולהגיש בקשת נזקקות על פי חוק הנוער להוציא…

Translate »