Wed. Nov 29th, 2023

Tag: אורי בן נתן מייצג גרושות נאלחות שתופרות עלילות מין לבעל

גרושה מהגהנום 60: גילי אטיא טמנה מכשיר הקלטה על ילד כדי להפליל הגרוש בפדופיליה בעצת אורי בן נתן וחטפה כתב אישום

גרושה מהגהנום גילה גילי אטיא מתמודדת כעת עם כתב אישום על האזנות סתר והפרות פרטיות.  הביצ’ יש לה ילד אחד במשותף עם הגרוש. היא והגיס שלה הטמינו מכשיר האזנה והקלטה…

Translate »