Wed. Sep 27th, 2023

Tag: גלי בהרב והאליל שהיא סוגדת לו גדעון סער הכריזמטי

ברבי בהרב: למה גלי זנחה את ציון מיארה בגלל הפטריות ומה היא עושה בבית של שירלי אנגלרד עם סלולר חד פעמי?

מה עושה ברבי בהרב עם עצמה מאז מונתה יועמ”שית?  היא לא אוהבת את ירושלים ולא נוסעת ללשכה בירושלים.  ברבי מעדיפה לבלות במתקני משרד המשפטים בתל אביב, כגון הלשכה של נציב…

Translate »