Wed. Sep 27th, 2023

Tag: החרא שהגיע מהקווקז מילנה סדיקוב תובעת תעבורה נפלה בפח אצל אלכס אחטר

קומבינה שיפוטית: האחיין של השופטת ג’מילה ג’אברין כליפה נתפס בנהיגה בשכרות והיא חייגה לשופט אלכס אחטר וקימבנה 150 שעות של”צ אצל מילנה סדיקוב תובעת תעבורה

מילנה סדיקוב עובדת כתובעת תעבורה בחדרה.  היא רוצה דם.  מי שנופל בידיים שלה, היא לא מוותרת ורוצה רק דם.  ערפדה.   הנה מקרה בו שירות המבחן לעבריינים ערביים המליץ לא…

השופטת ג’מילה ג’אברין כליפה חייגה לשופט אלכס אחטר וסידרה לאחיין האלכוהוליסט שלה 150 שעות של”צ אצל תובעת התעבורה מילנה סדיקוב

מילנה סדיקוב עובדת כתובעת תעבורה בחדרה.  היא רוצה דם.  מי שנופל בידיים שלה, היא לא מוותרת ורוצה רק דם.  ערפדה.  הנה מקרה בו שירות המבחן לעבריינים ערביים המליץ לא להפעיל…

הפסד צורב לתובעת התעבורה מילנה סדיקוב: דרשה מאסר על שתיין ערבי בן 25 אבל דודתו השופטת ג’מילה ג’אברין כליפה חייגה לשופט אלכס אחטר וסידרה 150 שעות של”צ

מילנה סדיקוב עובדת כתובעת תעבורה בחדרה.  היא רוצה דם.  מי שנופל בידיים שלה, היא לא מוותרת ורוצה רק דם.  ערפדה.  הנה מקרה בו שירות המבחן לעבריינים ערביים המליץ לא להפעיל…

Translate »