Wed. Sep 27th, 2023

Tag: טובה צימוקי עט להשכיר מי שמשלם לה היא מלקקת לו

אסתי שמסטי – איך הפכה אסתר חיות להיות הפוסי הכי שנואה בישראל? הזמינה ליקוקי תחת מטובה צימוקי

עוד מעט אסתי חיות פורשת.  מה שמעניין אותה זה שיכתבו עליה בעיתונים כמה היא מדהימה ומוכשרת.  בשביל להשביע את תאבונה למחמאות, בפרוס ראש השנה תשפ”כוס 2023 הזמינה עבורה הנהלת בתי…

Translate »