Wed. Nov 29th, 2023

Tag: משה פרידמן מוכר בזול את הלקוחות שלו לפרקליטות

עו”ס שב”ס סלביק ריף התקין מצלמות באוהלי קידר וצפה באסירים עושים קקי והשפיל אותם. הוא יקבל 15 חודש אבל למה האסירים לא מקבלים פיצוי?

מה גורם לעובד סוציאלי בשירות בתי הסוהר להתקין מצלמות ולצפות בחברים שלו ובאסירים מתקלחים ועושים פיפי וקקי?  את הסיבה לעולם לא נדע. כי הפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל יסתירו את…

Translate »