Wed. Nov 29th, 2023

Tag: עדי כרמלי הדיח את השופטת שרה חביב בגלל הרומן עם רמי לוי

פוטרה שרה חביב שופטת השלום מב”ש שניהלה רומן סמוי עם רמי לוי ונפסלה ע”י חיות. אמרה לתביעה שאין לה קייס ובסוף תקעה לנאשם דקל בן לולו 30 חודש

שרה חביב היתה שופטת מעצרים גרועה שעוצרת כל גבר.  מבחינתה אם אתה גבר אתה עצור.  זה היה המוטו שלה.  הביאו לה לטיפול תיק כבד של מכס ועבירות מס (מד”י נ’…

Translate »