Wed. Nov 29th, 2023

Tag: עידו דרויאן בובה על חוט של המשטרה והפרקליטות בפרשת השטינקר משה יוסף

עידו דרויאן בפרשת השטינקר משה יוסף עד המדינה על דוד ביתן: סמכו על המשטרה שסיננה האזנות מיקרופוניות באמונה ויושר

כספיח לפרשת כתב האישום נגד ח”כ דוד ביתן נציג בפניכם החלטה של עידו דרויאן, שופט הומו מהגרועים ביותר שיש. השופט קובע שבקשת הנאשמים לקבל חומרי חקירה מהאזנות מיקרופוניות לעד מדינה…

Translate »