Wed. Nov 29th, 2023

Tag: עינת ברוכי יריב אובססיבית לזונות ולחיי הזנות

הפרקליטה עינת ברוכי יריב מפריעה לנשים להתפרנס ב”מיזם”: מכנה את ה”סרסוריות” לאה זברסקי ולאורה גורבונוב “מנהלות מיזם שירותי זנות”

שמעתם על הבדיחה החדשה מהבית היוצר של הפרקליטות מחוז ירושלים?  בית זונות זה כבר לא בית זונות אלא “מיזם זנות“..  כן כן.. מיזם  MEIZAM!!!!  וסרסורית היא לא מנהלת בית בושת…

Translate »