Wed. Sep 27th, 2023

Tag: רועי מיארה הבן של גלי בהרב מיארה זכה בפרס נדיה קומנצ’י 2018

ברבי בהרב: למה גלי זנחה את ציון מיארה בגלל הפטריות ומה היא עושה בבית של שירלי אנגלרד עם סלולר חד פעמי?

מה עושה ברבי בהרב עם עצמה מאז מונתה יועמ”שית?  היא לא אוהבת את ירושלים ולא נוסעת ללשכה בירושלים.  ברבי מעדיפה לבלות במתקני משרד המשפטים בתל אביב, כגון הלשכה של נציב…

Translate »