Wed. Nov 29th, 2023

Tag: רלי לוי קולגיאליות למופת: יומיים איחור והיא רוצה סילוק על הסף

רלי לוי עו”ד לא-קולגיאלית דרשה לדחות ערעור בגלל איחור של יומיים. השופטת: טעות אנוש בספירת ימים גוברת על “צפיה בנט”

לפנינו מקרה המראה כמה חזירים עורכי הדין זה לזה.  החזירה בה נעסוק היא עו”ד רלי לוי. הצד שכנגד הגיש ערעור והיא טענה שהוא איחר ביומיים.  וואו.  היא דרשה סילוק על…

Translate »