Wed. Nov 29th, 2023

Tag: שלמה בוצ’צ’ו מי זה הפסיכי שכותב כתבות ליקוקי תחת לשופטים ניבזיים?

מירה רום פלאי עובדת על גברים משכנעת לוותר על ישיבת הוכחות ואח”כ דופקת האבא: אם לאבא נולד ילד חדש שהילד ימות ברעב

ראו איך השופטת מירה רום פלאי דופקת גברים:  היא משכנעת את עורכי הדין שלהם לוותר על חקירת האישה, לא לנהל ישיבת הוכחות ואחר כך נותנת פסק דין שמאמץ לחלוטין את…

Translate »